Úver na bývanie a jeho možnosti získavania v podmienkach SR

Úver na bývanie a jeho možnosti získavania v podmienkach SR

Riešenie bytovej výstavby je v súčasnej dobe spojené s vysokými finančnými nárokmi. Ak je tento zámer spojený s nedostatkom súkromných zdrojov, v tom prípade pristupujú fyzické osoby k požičaniu prostriedkov od finančných inštitúcií či štátu a žiadajú o úver. Aké možnosti úverov máme v podmienkach SR? Dočítate sa v článku.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Občania Slovenskej republiky majú možnosť čerpať z troch druhov úverových zdrojov – z hypotekárneho úveru vybranej komerčnej banky, zo stavebného sporenia alebo zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR.

Prvým úverovým zdrojom, ktorý poskytne úver na bývanie je Štátny fond rozvoja bývania. ŠFRB je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Je zriadený na financovanie štátnej podpory, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické a právnické osoby. Za tvorbu a použitie finančných prostriedkov fondu nesie zodpovednosť Rada fondu, ktorá je zriaďovaná Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Podpora zo ŠFRB sa poskytuje len občanom, ktorí nemajú dostatočne vysoké príjmy potrebné na to, aby im banka požičala peniaze na komerčných princípoch, súčasne však musia preukázať schopnosť splácať poskytnuté zvýhodnené úvery. Úroveň príjmu domácnosti, ktorá má nárok na podporu zo ŠFRB sa odvodzuje od výšky životného minima, a teda ukazovateľa, ktorý určuje a prehodnocuje vláda na základe vývoja inflácie a štruktúry spotrebného koša domácností.

Čerpanie úveru z hypotéky alebo stavebného sporenia

Hypotekárny úver predstavuje ďalšiu možnosť na získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie si bývania. Hypotekárne úvery sú vo svete najčastejšie využívanými úvermi. V našich podmienkach je tento úver charakterizovaný ako dlhodobý úver so splatnosťou najmenej 5 rokov. Je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Tento úver poskytujú banky fyzickým osobám na nákup, výstavbu a zmeny dokončených stavieb a ich údržbu. Možno ho použiť aj na splatenie skôr poskytnutého úveru, ktorým bolo financované nadobudnutie, výstavba alebo údržba nehnuteľnosti. Umožňuje získať peniaze bez dlhodobého sporenia.

Ďalším produktom inštitúcií na SR je stavebné sporenie. Stavebné sporenie je systémom kolektívneho účelového sporenia, ktoré je priamo finančne podporované štátom, pomocou štátnej podpory. Pomocou tohto spôsobu sporenia sú klienti schopní nasporiť vlastné finančné prostriedky a získať výhodný úver pre financovanie svojich bytových potrieb. Pomocou stavebného sporenia štát praktizuje svoju bytovú politiku a do určitej miery aj dynamizuje stavebný sektor. Takto nastavený systém funguje na princípe solidarity a kooperácie a vyniká tým, že je transparentný a ľahko pochopiteľný pre klientov. Systém stavebného sporenia je na celom svete rovnaký – jeho základom je družstevný princíp. Pod pojmom stavebné sporenie rozumieme činnosti súvisiace s prijímaním vkladov od stavebných sporiteľov v prospech sporiteľne, prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov v prospech sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov pre stavebných sporiteľov zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?