Sociálne poistenie v Slovenskej republike

Sociálne poistenie v Slovenskej republike

Sociálne poistenie v Slovenskej republike reprezentuje jedno z najrozsiahlejších poistení nielen v legislatívnej úprave, ale aj z koncepčného a obsahového hľadiska. Dôvodom je správa piatich samostatných celkov v podobe nemocenského, dôchodkového, úrazového, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. V našom článku v skratke priblížime, čo sociálne poistenie znamená.

Sociálne poistenie a jeho špecifikácia

Sociálne poistenie v našom štáte plní základnú funkciu ochrany jednotlivcov v čase, ktorý s určitosťou postihne každého, rôznym spôsobom, v rôznej intenzite.

Vyznačuje sa základnou ideou zásluhovosti, samostatnej zodpovednosti a osobnej participácie každého prispievajúceho na jeho vytváraní a podmienenej solidarity. Zásluhovosť znamená adekvátnemu pripisovaniu príspevku konkrétnemu príjemcovi, ktorý je podmienený výškou príspevkov, odvádzaných do konkrétneho systému. Jednoducho povedané, výška dávky je priamoúmerná výške zaplatených príspevkov. O podmienenej solidarite hovoríme v súvislosti s možnosťou, že napriek príspevkom každého, nemusí čerpať dávku z daného systému v rovnakej intenzite ako ostatní.

Zákonné vymedzenie sociálneho poistenia

Sociálne poistenie definuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov vymedzuje sociálne poistenie ako súhrn niekoľkých druhov poistení, ktorých výplata dávok nemá vzájomnú nadväznosť.

Medzi poistenia spadajúce pod sociálne poistenie patrí nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, poiesteni v nezamestnanosti a garančné poistenie. Nemocenské poistenie slúži pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti, na zabezpečenie príjmu, ak vznikne dočasná pracovná neschopnosť či nastane tehotenstvo a materstvo. Invalidné poistenie je nevyhnutné v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo môže nastať ako následok dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu či smrti. Úrazové poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia zdravia či dokonca úmrtia, avšak ako následok pracovného úrazu, pričom sa tu ráta aj choroba z povolania. Garančné poistenie slúži ako istý druh ochrany v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa a poistenie v nezamestnanosti, slúži ako ochrana pre prípad straty a zabezpečenia príjmu následkom nezamestnanosti.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?