Finančná gramotnosť občanov

Finančná gramotnosť občanov

Finančné vzdelávanie a finančná gramotnosť sú nesmierne významné. Tento zmysel sa prehlbuje s rastom zložitosti finančných produktov, ktoré sú priamoúmerné dostupnosti čoraz širšej verejnosti. Zlepšuje sa prístup k finančným službám ako je poskytovanie úverov alebo aj šetrenie. Zvyšuje sa počet ľudí s bankovými účtami a vlastníctvom úverových produktov. Okrem toho sa prenáša zodpovednosť na zabezpečenie financií v dôchodkovom veku, na obyvateľstvo. Prečítajte si o pojme finančná gramotnosť viac v našom článku.

Čo znamená pojem finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť a jej stupeň reprezentuje jednu z najdôležitejších podmienok úspešnej materiálnej, hospodárskej a nakoniec aj spoločenskej existencie každého z nás, čo sa sprostredkovane odráža aj vo fungovaní domácností. Finančná gramotnosť je ukazovateľom aj predikciou nie len ekonomických, ale aj spoločenských a politických východísk rozvoja, ako regiónu, tak aj celej ekonomiky. Naopak nízka úroveň finančnej gramotnosti, či jej absencia, v podobe základných finančných znalostí a schopností, vedie k nekvalitným rozhodnutiam, a tým aj budúcim následkom.

Finančná gramotnosť a vzdelanie tak podmieňuje rozhodovanie pre úroveň zadlženosti, avšak aj pre schopnosť nadobudnúť bohatstvo, investovať alebo potrebu venovať sa práci.

Z čoho pozostáva štandard finančnej gramotnosti?

Súčasný štandard finančnej gramotnosti pozostáva z niekoľkých častí. Prvou časťou je finančná zodpovednosť spotrebiteľov s orientáciou najmä na využívanie relevantných zdrojov informácií. Ide najmä o snahu poznania a predchádzania prvkov korupcie, podvodov, prania špinavých peňazí, ale aj poznanie práv spotrebiteľa, a najmä ich nástrojov. Druhou časťou je  plánovanie, príjem a práca v kontexte identifikácie zdrojov, ale aj existencii potrieb, poznania daňového a odvodového systému, ale aj možností, ako začať podnikať, ktorú formu si zvoliť.

Finančná gramotnosť obsahuje aj rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, keď nejde len o schopnosť ich prijať, ale niesť aj zodpovednosť. Štvrtou časťou finančnej gramotnosti je - úver a dlh. Ako vyznieva z názvu oblasti, ide najmä o snahu edukácie, ako sa rozhodovať v súčasnosti tak, aby zadlženie v budúcnosti nespôsobilo problémy. V prípade, že k nim predsa len dôjde, cesty ako ich zvládnuť. Opakom spomínané ho sú sporenie a investície nielen v tradičnom ponímaní, ale aj v poznaní nových nástrojov. Poslednou časťou, ktorá tvorí finančnú gramotnosť je riadenie rizika a poistenie a vychádza z predpokladu zvládania a predchádzania nepriaznivých životných situácií, ale aj staroby a zvýšených výdavkov v tomto období.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?