Čo rozumieme pod pojmom marketing?

Čo rozumieme pod pojmom marketing?

Marketing v dnešnej urýchlenej a technologicky veľmi vyspelej dobe nepredstavuje len nespočetné množstvo bilboardov pri cestách či reklamu v televízii, ako si ľudia častokrát myslia, ale stelesňuje akúsi nenahraditeľnú súčasť každej organizácie, bez ktorej by úspešne dlhodobo nevedela fungovať.

Marketing a jeho hlavná úloha

Definícií pojmu marketing existuje veľké množstvo a je ťažké ho stručne definovať či vymedziť. V jednoduchosti marketing predstavuje ľudskú činnosť, ktorá je vykonávaná vo vzťahu k trhu. Marketing sa zaoberá identifikáciou potrieb zákazníka, pričom prioritou je uspokojiť potreby zákazníka v súlade s dlhodobou stratégiou firmy.

Hlavnou úlohou marketingu je zvýšenie efektivity podniku tým spôsobom, že odhadne potreby spotrebiteľov a taktiež dokáže flexibilne upraviť ponuku tak, aby tieto potreby boli uspokojené. Toto je možné dosiahnuť za pomoci marketingových postupov, ktorými sú získavanie informácií, ich analýza a diagnostika, plánovanie, organizovanie, určenie cieľu a typu stratégie, vypracovanie návrhu marketingového mixu a jeho implementácie, spätná väzba a kontrola.

Komunikačný mix v marketingu a jeho nástroje

Hlavným poslaním komunikačného mixu je predanie celej škály informácií zákazníkom alebo distribučným cestám. Týmto chceme zákazníka informovať, že je predávaný určitý produkt, ktorého spotreba prináša uspokojenie.

Cieľom je zoznámiť cieľovú skupinu s produktom firmy a presvedčiť ich o nákupe, snaha vytvoriť si verných zákazníkov, zvýšiť frekvenciu a objem nákupu. Marketing používa celú škálu nástrojov. Ku základným nástrojom komunikačného mixu patria reklama, podpora predaja, osobný predaj a vzťahy s verejnosťou. Reklama je platená neosobná komunikácia firiem, neziskových organizácií a jednotlivcov, ktorí sú určitým spôsobom identifikovateľní v reklamnom zdieľaní a ktorí chcú informovať alebo presviedčať osoby, patriace do špecifickej časti verejnosti prostredníctvom rôznych médií. Ďalším nástrojom je podpora predaja. Výhodami podpory predaja je to, že sa skrz ňu dá komunikovať všetkými dostupnými nástrojmi. Osobný predaj je najstarším komunikačným nástrojom. Jeho rola je stále nespochybniteľne dôležitá, ale na niektorých trhoch nemusí byť účinná a má skôr opačný efekt. Medzi nové nástroje komunikačného  mixu, ktoré sa stali jeho neoddeliteľnou súčasťou patria direct marketing a internetová komunikácia – alebo online marketing.  

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?