Čo je jednoduché účtovníctvo

Čo je jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo považujeme za najdôležitejší zdroj informácií potrebných pri riadení a rozhodovaní podnikov. Účtovníctvo má schopnosť zaznamenávať skutočný priebeh podnikateľskej činnosti a umožniť hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Prečítajte si článok, ktorý vám priblíži čo je jednoduché účtovníctvo.

Jednoduché účtovníctvo a jeho definovanie

Účtovníctvo sa samo o sebe vždy musí viazať na určitý ekonomický celok, ktorý sa označuje ako účtovná jednotka. Za účtovnú jednotku považujeme právnické osoby, zahraničné osoby, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.  

Jednoduché účtovníctvo možno nazvať aj daňovým účtovníctvom. Sústava jednoduchého účtovníctva má výrazne špecifiká, ktorými sú hotovostný princíp a daňová orientácia. Cieľom podnikateľskej činnosti je, aby sa po uskutočnených peňažných výdavkoch v záujme prevádzky získal peňažný prebytok, a to je hodnotový princíp. Všetky peňažné sumy, ktoré obsahuje jednoduché účtovníctvo, možno rozdeliť na príjmy a výdavky peňazí, t. j. výsledok hospodárenia je definovaný ako rozdiel týchto príjmov a výdavkov.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kto je podnikateľ?

Jednoduché účtovníctvo môže viesť podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri, fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.

Podľa Obchodného zákonníka fyzickou osobou, podnikateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia sa nazývajú živnostníci, ktorých podnikanie je upravené zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Živnostník podniká samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosahovania zisku, t. j. za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom a po úhrade záväzkov mu zostáva celý zisk. Prevádzkovať živnosť môžu ako aj právnické osoby tak aj fyzické osoby. Podľa spomenutého zákona môžu fyzické osoby prevádzkovať živnosť po splnení všeobecných podmienok, t. j. po dovŕšení veku 18 rokov, musia byť spôsobilé na právne úkony a bezúhonné.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?